Due to the current pandemic situation COVID 19 we are working with reduced staff. Policy related services might take some time, in the interim you can click here for reaching out to us and to know more about COVID-19 related queries, click here
Two-Wheeler Insurance

टू व्हीलर इन्शुरन्स

 

नैसर्गिक किंवा सामाजिक आपत्तींपासून सरंक्षण:

आपण चोला एम. एस. ची टू व्हीलर इन्शुरन्स पॉलिसी घेतलीत तर पूर, चक्रीवादळ, भूकंपासारख्या नैसर्गिक तसेच दंगल, संप, घरफोडी, चोरी, दहशतवादासारख्या सामाजिक आपत्तींपासून आपले दुचाकी वाहन सुरक्षित राहील.

अपघातात थर्ड पार्टी व्यक्तीच्या उपचाराचा खर्च:

जर आपल्या दुचाकी वाहनामुळे घडलेल्या अपघातात कोणत्या थर्ड पार्टी व्यक्तीला इजा अथवा मृत्यू पत्करावा लागला तर त्याच्या उपचाराचा खर्च उचलायची संपूर्ण जबाबदारी कायदेशीरपणे आपली असते पण चोला एम. एस. ची टू व्हीलर इन्शुरन्स पॉलिसी थर्ड पार्टी व्यक्तीच्या उपचारांचा ही खर्च उचलण्यास बांधील आहे.

थर्ड पार्टी व्यक्तीच्या मालमत्तेची वा वाहनाची नुकसान भरपाई:

आपल्या दुचाकी वाहनामुळे घडलेल्या अपघातामुळे जर कोणा थर्ड पार्टी व्यक्तीच्या वाहनाचे अथवा मालमत्तेचे नुकसान झाले तर कायदेशीर नियमांनुसार १ लाख रुपयांचे कंपनसेशन देण्यास आपण नियमबद्ध आहात. परंतु त्या खर्चाची जबाबदारी देखील चोला एम एसच्या टू व्हीलर इन्शुरन्स पॉलिसी नुसार घेतली जाईल.

१५ लाखांपर्यंतचे कव्हरेज:

अपघात काही सांगून होत नाही. पण तरीही आपली व आपल्या कुटुंबाच्या संपूर्ण संरक्षणाची जबाबदारी चोला एम एस ची आहे. आपल्या दुचाकीला झालेल्या अपघातात आपल्या कुटुंबास अथवा आपणांस दुखापत झाली तर रुपये १५ लाखा पर्यंतची मदत चोला एम एसच्या टू व्हीलर इन्शुरन्स पॉलिसीतर्फे आपणास व आपल्या कुटुंबास लागू होते.

टू व्हीलर इन्शुरन्सचे विविध प्रकार :

आपण आपल्या अपेक्षेनुसार टू व्हीलर इन्शुरन्सचे पुढील ३ प्रकार निवडू शकता:

टू व्हीलर इन्शुरन्स धोरण प्रकार १:

केवळ उत्तरदायित्व धोरण:

हे धोरण ‘ऍक्ट ओन्ली पॉलिसी’ म्हणून ओळखले जाते आणि भारतीय कायदे नियमानुसार हे धोरण अनिवार्य आहे. दुचाकी चालक अथवा मालकाकडून झालेले मालमत्तेचे नुकसान, तोटा, थर्ड पार्टी व्यक्तीचे झालेले मरण अथवा दुखापत त्याचप्रमाणे अपघातातून दुचाकी मालकाला झालेले नुकसान अथवा शारीरिक इजा यांची भरपाई या धोरणानुसार केली जाते.

टू व्हीलर इन्शुरन्स धोरण प्रकार २:

व्यापक विमा धोरण

 

हे धोरण 'पॅकेज पॉलिसी' म्हणून देखील ओळखले जाते, या टू व्हीलर इन्शुरन्स धोरणानुसार दुचाकीचे झालेले नुकसान अथवा चोरी झाली असल्यास त्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळते. हे धोरण पूर्णपणे इंशुरन्स धारकांसाठी पर्यायी आहे

टू व्हीलर इन्शुरन्स धोरण प्रकार ३:

स्व नुकसान धोरण:

 

या धोरणानुसार आपल्या दुचाकी वाहनाचे आग, पूर, वीज, भूकंप इ. सारख्या नैसर्गिक आपत्तींपासून तसेच घरफोडी, चोरी, दंगा, संप, दुर्भावनायुक्त कृत्ये, दहशतवादी क्रिया अशा सामाजिक संकंटांपासून होणारे नुकसान टाळता येऊ शकते.

टू व्हीलर इन्शुरन्स धोरणात काय समाविष्ट असते.

 • सामाजिक संकट - घर तोडणे किंवा चोरी करणे दंगल, संप, दहशतवादी कारवाया, रस्ता अपघात त्याचप्रमाणे रेल्वे किंवा अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई, लिफ्ट, लिफ्टद्वारे दुचाकी वाहनाचे होणारे संक्रमण
 • नैसर्गिक संकट - अग्नि, विजेचा स्फोट, चक्रीवादळ, पूर, तीव्रता, दरडी कोसळणे
 • थर्ड पार्टी उत्तरदायित्व: वैयक्तिक इजा- थर्ड पार्टी व्यक्तीच्या अपघाती मृत्यूने किंवा दुखापतीबद्दल कोर्टाच्या पुरस्कारानुसार असीमित कव्हरेज मालमत्ता दायित्व - थर्ड पार्टी व्यक्तीच्या मालमत्तेचे झालेले अपघाती नुकसान झाल्यास ₹ 1,00,000 पर्यंत कव्हर प्रदान करते.
 • चोला एम एसचे टू व्हीलर इन्शुरन्स धोरण मालक-ड्रायव्हरला अनिवार्य वैयक्तिक अपघात घडल्यास (सीपीए) कव्हर प्रदान करते. वाहन चालवताना किंवा वाहनातून बाहेर पडताना नोंदणीकृत मालकाच्या अपघाती मृत्यू / अपंगत्वासाठी रू .१५,००,००० पर्यंतचे कव्हरेज प्रदान करते.
 • मादक पदार्थांचे सेवन करून दुचाकी वाहन चालविणे
 • रेसिंग, पेस मेकिंग, विश्वसनीयता चाचणी, वेग चाचणी
 • मोटर व्यापाराच्या संदर्भात कोणताही हेतू, संभाव्य तोटा मेकॅनिकल यांत्रिक बिघाड
 • चोला एम एसचे टू व्हीलर इन्शुरन्स धोरण सामान्य अथवा किरकोळ गोष्टींचे नुकसान कव्हर करत नाही

टू व्हीलर इन्शुरन्स हा आपल्या बाईकचे नुकसान झाल्यास किंवा थर्ड पार्टी व्यक्तीच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास कदाचित आपल्याला लागणार्या खर्चाची तरतूद करण्याचा सुज्ञ मार्ग आहे. टू व्हीलर इन्शुरन्सचे ऑनलाईन नूतनीकरण करा आणि खालील फायदे प्राप्त करा:

 • नूतनीकरणासाठी बाईक तपासणीची आवश्यकता नाही
 • कागदपत्रांची आवश्यकता नाही
 • आपल्या इनबॉक्समध्ये सॉफ्ट कॉपीसह नेहमीच आपले विमा पॉलिसी सहज उपलब्ध असते दाव्यांच्या वेळी पूर्ण समर्थन मिळवा
 • चोला एमएस च्या कॅशलेस क्लेम गॅरेज नेटवर्क मध्ये नाव नोंदवून जवळच्या गॅरेजवर सहज प्रवेश मिळवा.
<